Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

W dniach 22 – 24 wrze¶nia na zamku w Szyd³owcu odby³o siê zakoñczenie sezonu motocykowego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ.

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296