Strona obecnie jest w trakcie modernizacji.

Za niedogodności przepraszamy

 

Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na kolejn± projekcjê filmow± w ramach ZAMKOWEGO KINA LETNIEGO. Tym razem w niedzielê 27 sierpnia o godz. 20.15 zapraszamy najm³odszych mieszkañców naszego miasta na film pt. „PADDINGTON”.

M³ody peruwiañski nied¼wiadek przybywa do Londynu w poszukiwaniu nowego domu. Niestety, okazuje siê, ¿e ogromny dworzec kolejowy to nie jest miejsce przyjazne dla bezdomnych, pluszowych misiów. Jest samotny, wyczerpany i zagubiony, gdy na stacji Paddington znajduj± go pañstwo Brown (Hugh Bonneville i Sally Hawkins) i oferuj± mu pomoc. Tymczasem o jego przybyciu do Anglii dowiaduje siê bezwzglêdna dyrektorka Muzeum Historii Naturalnej, Millicent (Nicole Kidman), która skupuje wypchane, egzotyczne zwierzêta. Czy Paddingtonowi uda siê unikn±æ z ni± spotkania? Uroczy nied¼wiadek w czerwonym kapeluszu i z niezwyk³ym poczuciem humoru odmieni ca³kowicie ¿ycie Brownów. Wraz z nim do¶wiadcz± wielu przygód, prze¶miesznych sytuacji, ale te¿ niesamowitych, magicznych zdarzeñ.
 
Ten film to kinowy debiut Misia Paddingtona, ulubieñca dzieci, który w tej wersji przypadnie te¿ do gustu doros³ym fanom tej bajki. To jedna z najdro¿szych produkcji filmowych w historii francuskiej wytwórni filmowej Studio Canal. W obsadzie gwiazdy kina i telewizji: Hugh Bonneville, Julie Walters, Nicole Kidman i m.in. Jim Broadbent. Go¶cinnie wyst±pi³ w tym filmie te¿ Michael Bond – brytyjski pisarz, który stworzy³ seriê ksi±¿ek dla dzieci o przygodach misia Paddingtona, na motywach której powsta³ ten film. „Paddington” w re¿yserii i wed³ug scenariusza Paula Kinga by³ dwukrotnie nominowany do nagrody BAFTA – w kategoriach: Najlepszy film brytyjski i Najlepszy scenariusz adaptowany.

W polskiej wersji jêzykowej wystêpuj± m.in: Artur ¯mijewski (Paddington), Jolanta Fraszyñska, Teresa Lipowska, Maja Ostaszewska, Zdzies³aw Wardejn, Grzegorz Ma³ecki.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nadchodzące Wydarzenia
Lip
21
sob
10:00 pm Zamkowe Kino Letnie – Boska Flor... @ Sowińskiego 2
Zamkowe Kino Letnie – Boska Flor... @ Sowińskiego 2
Lip 21@10:00 pm
Zamkowe Kino Letnie - Boska Florence @ Sowińskiego 2
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na kolejną edycję ZAMKOWEGO KINA LETNIEGO. Tegoroczną działalność plenerowego kina zaczynamy od projekcji filmu pt. „BOSKA FLORENCE” – amerykańskiej komedii biograficznej z 2016 roku w reżyserii Stephena Frearsa. Reżyser[...]
ARCHWIUM