Prezentacja dorobku artystycznego chórów amatorskich działających w ośrodkach kultury, stowarzyszeniach, parafiach. Prezentacja towarzystw śpiewaczych. Organizowane od 2007 roku we wrześniu. 

 

Skip to content