Godziny otwarcia:
pon.   8.00 – 16.00
wt.     8.00 – 16.00
śr.       8.00 – 18.00
czw.   8.00 – 18.00
pt.      8.00 – 18.00

 

 

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne 

W 1930 roku rozpoczęła działalność w Szydłowcu Biblioteka Publiczna. Od 1990 roku Biblioteka znajduje się w strukturze Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek. W marcu 2013 roku szydłowiecka książnica przeniesiona została do nowo wybudowanego obiektu by kontynuować swoją misję w Regionalnym Centrum Biblioteczno- Multimedialnym. Liczące ok. 41 000 woluminów zbiory Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego obejmują literaturę piękną dla dorosłych i dla dzieci, naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin, księgozbiór o charakterze informacyjnym, bogaty zbiór wydawnictw regionalnych będących źródłem wiedzy o historii, geografii, życiu gospodarczym i kulturalnym miasta i regionu. Wśród wielu cennych pozycji znajdują się dzieła o wielkiej wartości i unikatowym charakterze.

Misja RCB-M
„Biblioteka – miejsce spotkań, dostępu do Internetu i organizacji imprez”

Wizja RCB-M
Biblioteka oknem na świat w XXI wiek wykorzystującym nowoczesne technologie informatyczne, organizującym atrakcyjne formy pracy z czytelnikiem, służącym popularyzowaniu nauki, sztuki i upowszechnianiu dorobku kulturalnego. Poprzez swoją otwartość na środowisko jest miejscem aktywizującym i integrującym mieszkańców, inspirującym i zaspokajającym ich potrzeby kulturalne, miejscem działającym na rzecz poczucia wspólnoty i tożsamości lokalnej.

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne OFERTA:

Biblioteka prowadzi działania kulturalne upowszechniające czytelnictwo, sztukę, organizowane przy współpracy z wolontariuszami, lokalnymi animatorami kultury, adresowane do różnych grup wiekowych odbiorców od małych dzieci do seniorów: wystawy, mini koncerty, spotkania autorskie z pisarzami, poetami, grupami literackimi, podróżnikami; promocje książek, prelekcje, seminaria tematyczne itp.

Wypożyczalnia dla dzieci i dla dorosłych

Wypożyczanie książki z zasobów RCB-M na zewnątrz, wypożyczanie dokumentów dźwiękowych audiobooków, wypożyczanie międzybiblioteczne na zamówienie czytelników, prowadzenie ewidencji czytelników, zadania bibliotekarskie w zakresie: gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów (min. dobór książek, opracowanie zbiorów, prowadzenie katalogów, selekcja, sprawozdawczość,ewidencja wpływów, tworzenia opisów bibliograficznych, tworzenie katalogu komputerowego zbiorów, obsługa czytelników – wypożyczalnia, czytelnie).

Czytelnie:

czytelnia naukowa – książki udostępniane tylko na miejscu, z wydzielonego księgozbioru zawierającego najcenniejsze zbiory.
czytelnia popularna „pop” – czasopisma, pisma specjalistyczne, z dostępem bezpośrednim do wydzielonego księgozbioru z ogólnego zbioru.

Pracownia komputerowa

9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, organizowanie komputerowych, atrakcyjnych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, promowanie samokształcenia poprzez platformy learningowe:
– nauka języków,
– poszukiwanie pracy,
– zmiana kwalifikacji,
– szerzenie czytelnictwa poprzez dostęp do dokumentów elektronicznych (ebooków).

Biblioteczny Kącik Zabaw

Kącik Zabaw udostępniony w godzinach pracy RCB-M, do dyspozycji dzieci i rodziców – zabawki edukacyjne, gry, książki dla dzieci.
Biblioteczna Akademia Malucha – zajęcia edukacyjne dla małych dzieci (2-5 lat), organizowane 2 razy w miesiącu w środy: zabawy, gry czytelnicze, działania ruchowe, głośne czytanie książek (czytają znane osoby, rodzice, wolontariusze).

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne
ul. Kolejowa 9b

tel. Sekretariat: nr 48 326 23 13,

Dyrektor SCK-Zamek: wew. 231,

Księgowość: wew. 228, 230,

Biblioteka: wew. 222, 212.

 

Skip to content