• W imieniu Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa oraz Federacji Kapituła Równość-Wolność-Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863 r. zapraszamy Państwa na Centralne Obchody 160. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, które odbędą  się w dn. 20-22 stycznia 2023 r.

PROGRAM

Piątek 20.01.2023 r.  – Szydłowiec

10:00   – Finał Konkursu Historycznego pt. „Powstanie Styczniowe 1863 – 64 (lata 1857 – 1866) – PSP im. J. Kusocińskiego w Sadku. 

15:15 – Rozpoczęcie centralnych obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – Rynek Wielki w Szydłowcu.

15:30 – Msza św. w intencji Powstańców 1863 r. i Ojczyzny w oprawie muzycznej Miejskiej Orkiestry Dętej z Szydłowca – Kościół św. Zygmunta

16:30 – Złożenie kwiatów pod tablicą ks. Adama Malanowicza

16:40 – Przejazd na groby Powstańców na cmentarz parafialny

16:50 – Złożenie kwiatów przy Kapliczce u zbiegu ulic: Kąpielowej, Narutowicza

17:00 – Uroczystości patriotyczne – prelekcja Lechosława Wąsika pt. „Rotmistrz Jan Prendowski”, spektakl słowno-muzyczny Teatru U RADZIWIŁŁA oraz Fundacji MUZYCZNI pt. „Nie wolno nam zapomnieć”– Zamek w Szydłowcu

Rozpoczęcie XVII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. Szydłowiec – Mirzec

Sobota 21.01.2022 r. – Sadek – Kierz Niedźwiedzi – Zbijów Mały – Mirzec

12:00 – Uroczystości przy mogile powstańczej z 1863 r., modlitwa, Apel Pamięci, salwa honorowa prelekcja Lechosława Wąsika pt. „Rotmistrz Jan Prendowski”, ognisko, poczęstunek, kontynuacja marszu – Kierz Niedźwiedzi

15:00 – Uroczystość odsłonięcia obelisku z tablicą upamiętniającą Jana Prendowskiego przemówienia , akademia, prelekcja Lechosława Wąsika pt. „Rotmistrz Jan Prendowski”, poczęstunek – Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym.

18:00 – Uroczysta Akademia, program artystyczny w wykonaniu uczniów PSP w Mircu, ogłoszenie wyników konkursu historycznego – wręczenie medali i odznak, okoliczne przemówienia – PSP w Mircu

Niedziela 22.01.2023r. – Mirzec

9:30  – Zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przy Pomniku Józefa Prendowskiego oraz przy

Pomniku Niepodległości  w Mircu

10:00   – Msza święta w Kościele pw. Św. Leonarda w Mircu, występ słowno–muzyczny

członków Związku Strzeleckiego Oddział Strzegom im. Orląt Lwowoskich

12:00 – Warsztaty strzeleckie, strzelanie na odznakę – strzelnica w Starachowicach

15:00   – Rozwiązanie XVII Marszu

Rozpoczęcie XXX Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. Suchedniów – Bodzentyn

Sobota 21.01.2023 r. – Suchedniów – Bodzentyn

7:30 – Msza Św. w Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie w intencji

Powstańców 1863 r.

7:50 – Złożenie kwiatów przy Krzyżu Powstańczym – delegacje

8:00 – Rozpoczęcie XXX Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. – Suchedniów – Bodzentyn (Zespół Szkół Korpusu Kadetów w Suchedniowie ul. Sportowa)

11:15 – Wejście do Wzdołu Rządowego,  odpoczynek ( Zespół Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy”)

14:30 – Przemarsz, defilada przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Bodzentyna, prezentacja oddziału Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuawów Śmierci

15:00 – Uroczystości na Górnym Rynku, odsłonięcie tablicy upamiętniającej defiladę sił powstańczych pod dowództwem Jana Hauke – Bosaka w pierwszą rocznicę wybuchu powstania, salwa honorowa, apel poległych oddziału Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuawów Śmierci, zakończenie XXX Marszu

12:00 – 17:00 – Diorama Obozowiska Powstańczego (Górny Rynek w Bodzentynie)

Niedziela 22.01.2023r. – Wąchock

9:00 – 10:45 – Zwiedzanie muzeum „Walk narodowowyzwoleńczych” w Opactwie Cystersów

10:00 – Rekonstrukcja Obozowiska Powstańczego – teren Opactwa         

11:00 – Rozpoczęcie uroczystości (dworek ul. Langiewicza). Złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej 150. Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego, przemarsz pod pomnik Generała Mariana Langiewicza

11:15 – Uroczystości rocznicowe przy pomniku Generała Mariana Langiewicza

12:00 – Uroczysta Msza św. Centralnych Obchodów 160. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego – Opactwo Cystersów

13.30 – Zwiedzanie wystawy poświęconej Powstaniu Styczniowemu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury

 

 

                                                  

 

Skip to content