Przejdź do treści

Konkurs plastyczny na pocztówkę bożonarodzeniową z elementami Szydłowca

Konkurs na kartkę świąteczną. Wielki napis na beżowym tle.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – pocztówki bożonarodzeniowej z elementami Szydłowca – dowolną techniką plastyczną np. kredka, pastele, farby, wycinanki, kolaż, itp. Format pracy to min. A6 (105x148mm), a maks. to A4 (210x297mm).

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I- VIII szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu szydłowieckiego.
  • Do konkursu uczniowie przystępują indywidualnie.
  • Każdy Uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę.
  • Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach.
  • Udział w konkursie jest bezpłatny.

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023 r. osobiście w Sekretariacie SCK Zamek na ul. Kolejowa 9b 26-500 Szydłowiec w godzinach od 8:00-16:00 lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na wyżej wymieniony adres (decyduje data stempla pocztowego).

Prace należy składać razem z Kartą Informacyjną oraz Klauzulą Informacyjną – załączniki nr 1 oraz nr 2 do regulaminu konkursu. Załączniki znajdziecie w załączonym regulaminie na dole strony.

Nagrody

Przewidziane są 3 nagrody i 3 wyróżnienia autorom najlepszych prac w trzech kategoriach wiekowych:

  • klasy I – IV
  • klasy V – VIII
  • szkoła ponadpodstawowa

Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Pracowni Historii Szydłowca. Termin wernisażu zostanie podany na naszej stronie internetowej oraz Facebooku w terminie 20 dni po zamknięciu terminu składania prac.

Masz pytania? Zadzwoń: 48 326 23 13 , bądź napisz maila: sckulturyzamek@gmail.com

Skip to content