Ju¿ po raz trzeci w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym 

SCK-Zamek odbêdzie siê NOC BIBLIOTEK. Has³o  tegorocznej NOCY  to 

-„Czytanie porusza”. Na tê niezwyk³± noc przewidzieli¶my wiele atrakcji 

dla naszych czytelników oraz mieszkañców Szyd³owca i okolic.

W programie m.in.:

-„Jak dawniej pisano?” – kaligrafia, atrament i gêsie pióro

– „Latarkowe czytanie w ¶wietle ksiê¿yca”

-„Poszukiwania zaginionego rêkopisu”

-„Biblioteka noc±”-têczowe wydrapywanki

-„Kino pod chmurk±” – projekcja filmu na bibliotecznym tarasie

 

Zapraszamy z poduszk± i latark±.

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne SCK-Zamek, ul. Kolejowa 

9b, 3 czerwca 2017, zaczynamy o godz. 18:00

Nie mo¿e Was tam zabrakn±æ 😉

 

Skip to content