Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza do udziału w eliminacjach powiatowych konkursów recytatorskich:
– 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (szkoły średnie, dorośli);
– XL Małego Konkursu Recytatorskiego (przedszkola i szkoły podstawowe);
– 46. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” (szkoły podstawowe).

Eliminacje odbędą się dn. 27 marca 2023 od godz. 10:00 w Sali Kameralnej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek.
Warunkiem udziału w eliminacjach jest przesłanie wypełnionych i podpisanych kart zgłoszenia oraz protokołów z eliminacji środowiskowych (przeprowadzonych przez szkołę, przedszkole lub placówkę kulturalno-oświatową) w nieprzekraczalnym terminie 17 marca 2023 roku do godz. 14:00. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: sckulturyzamek@gmail.com lub osobiście w formie papierowej (SCK-Zamek, ul. Kolejowa 9B, Szydłowiec).

W eliminacjach powiatowych do Małego Konkursu Recytatorskiego oraz „Warszawskiej Syrenki” obowiązują limity zgłoszeń:

Mały Konkurs Recytatorski:
– w kategorii wiekowej 5-6 lat (przedszkola, „zerówki”) – 1 osoba;
– w kategorii wiekowej 7-9 lat (kl. I-III) 1 osoba, w kategorii wiekowej 10-12 lat (kl. IV-VI) 1 osoba oraz  w kategorii wiekowej 13-15. (kl. VII-VIII) 1 osoba. Łącznie 3 osoby.

Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”:
– klasy 1-3 – maksymalnie 2 osoby;
– klasy 4-6 – maksymalnie 2 osoby;
– klasy 7-8 – maksymalnie 2 osoby.
UWAGA! Łączna liczba uczestników zgłoszonych przez placówkę do „Warszawskiej Syrenki” nie może przekroczyć 6 osób.

Regulaminy i karty zgłoszenia poszczególnych konkursów dostępne są pod linkiem: https://sckzamek.pl/do-pobrania/

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z regulaminami, a w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Skip to content