W sobotę 10 grudnia oficjalnie otworzyliśmy nową ekspozycję w ł pt. „Żywa historia kamiennego miasta”. 

Podczas wydarzenia prelekcję wygłosiła Grażyna Głuch – autorka koncepcji wystawy. Pani Grażyna opowiadała o całym procesie powstawania nowej odsłony Pracowni Historii Szydłowca.

Z Panią Grażyną współpracowała Marta Łabęcka, która koordynowała proces aranżacji wystawy.

Godziny otwarcia Pracowni:

wtorek – piątek w godz. 10:00 – 16:00

Jeśli chcieliby Państwo uczestniczyć w poszerzaniu ekspozycji Pracowni, zapraszamy do kontaktu: pracowniahistorii@sckzamek.pl

Pracownia Historii Szydłowca powstała w 2017 roku, gromadząc zabytki kultury materialnej związane z przeszłością Szydłowca. Pracownia pierwotnie mieściła się na drugim piętrze wschodniego skrzydła Zamku, obok Sali Kominkowej. Obecnie pracownia działa w skrzydle zachodnim, do którego można dostać się głównym wejściem z Dziedzińca. Pracownia prowadzi działania kulturalne i edukacyjne popularyzujące historię miasta i regionu. Działa w strukturach Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek. W jej tworzeniu aktywnie uczestniczyli mieszkańcy Szydłowca, przekazując dokumenty, fotografie i przedmioty zabytkowe ilustrujące życie codzienne i historię miasta.

Skip to content