Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Program to edukacyjno-kulturalny Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek, funkcjonujący od 2010 roku, pod patronatem burmistrza Szydłowca. Adresowany jest do ludzi, którzy nie pracują już zawodowo mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych. Uniwersyteckie spotkania odbywają się w Zamku, średnio 2 razy w miesiącu, w czwartkowe popołudnia. Uczestniczy w nich około 50 osób. Odpłatność za semestr zajęć Uniwersytetu dla jednej osoby wynosi 50 zł. W ramach opłaty semestralnej słuchacze są uprawnieni do korzystania z wykładów organizowanych przez Centrum. Tematyka wykładów jest bardzo różnorodna. Szczególnym zainteresowaniem Słuchaczy cieszą się wykłady z psychologii, historii, spotkania z podróżnikami. Słuchacze uczestniczą też w zajęciach fakultatywnych z różnych dziedzin. Dotychczas uruchomione zostaną fakultety z języka angielskiego, informatyki i działań plastycznych. Zajęcia fakultatywne są dodatkowo płatne, średnio 10 zł za godzinę zajęć.Oprócz wykładów i fakultetów organizowane są wyjazdy do teatrów, muzeów, wycieczki krajoznawcze. Słuchacze Szydłowieckiego Uniwersytetu biorą udział w wernisażach, koncertach i różnego rodzaju działaniach kulturalnych organizowanych przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.

Skip to content