English version

Pracownia utworzona została w 2017 roku w szydłowieckim zamku, odrestaurowanym w latach 2011-2013 w ramach projektu kluczowego pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Zbiórka eksponatów do Pracowni Historii Szydłowca prowadzona była przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek od 2009 roku. Mieszkańcy Szydłowca aktywnie uczestniczyli w tworzeniu zbiorów Pracowni przekazując ponad 300 eksponatów związanych z dziejami Szydłowca, rodzinne pamiątki, dokumenty, fotografie, przedmioty codziennego użytku. Obiekty eksponowane w Pracowni pochodzą również z Izby Pamiątkowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu oraz z kościoła św. Zygmunta w Szydłowcu. Przekazane do Pracowni Historii Szydłowca obiekty pochodzą głównie z XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku. Wyeksponowane zostały w 13 gablotach wystawowych, w kilku grupach tematycznych ilustrujących życie mieszkańców Szydłowca, z wyodrębnieniem: obiektów dotyczących — Żydów szydłowieckich, szkolnictwa i rzemiosła szydłowieckiego, okresu II wojny światowej oraz życia mieszkańców wsi z okolic Szydłowca. Odrębne miejsce znalazły również eksponaty pochodzących z kościoła św. Zygmunta w Szydłowcu, datowane na XV i XVIII wiek. Pracownia wyposażona została w tablice opisujących historię Szydłowca i najważniejsze obiekty zabytkowe miasta oraz makietę Szydłowca. Ekspozycja pn. „Pracownia Historii Szydłowca” mieści się w historycznych wnętrzach szydłowieckiego zamku. Utworzona została na 2. piętrze skrzydła wschodniego zamku, w 5 salach o łącznej powierzchni 250 m2: w sali kominkowej z funkcją koncertowo-konferencyjną oraz w 3 przyległych salach, z wyjściem na bastion zamkowy oraz loggie widokowe. Integralną częścią Pracowni jest salon księżnej Anny Sapieżyny, ostatniej właścicielki Szydłowca.

Pracownia Historii Szydłowca gromadzi zabytki kultury materialnej związane z przeszłością Szydłowca oraz prowadzi działania kulturalne i edukacyjne popularyzujące historie miasta i regionu. Działa w strukturze Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek. Uroczyste otwarcie Pracowni Historii Szydłowca odbyło się 8 lutego 2017 roku, w 590. rocznicę lokacji Szydłowca, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu.

Osoby, instytucje, które przekazały eksponaty do Pracowni Historii Szydłowca:

Proboszcz Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu, Jarosław Nowak – Prezes Zarządu Wspólnoty Lasów Poszczególnych Obywateli Miasta Szydłowca, Ewa Świercz, Sława Lorenc-Hanusz, Marzanna i Zenon Bednarczykowie, Mirosława i Mariusz Rafał Majewscy, Ewa i Krzysztof Gawrońscy, Alina i Jan Depo, Irena i Ryszard Szparagowie, Barbara Kustra , Marian Frąk, Sylwester Franciszek Madej, Jerzy Turek, Władysław Herka, Leszek Ruzik, Stanisław Koneczny, Tomasz Jakubowski, Zofia Liszka, Ewa i Waldemar Sobutka, Mirosław Kamienik, Florczyk Barbara, Figarski Kazimierz, Adamczyk Janina, Zenon Labecki, Komar Mariusz, Zofia Misztal, Elżbieta Kucfir, Marian Zimnicki, Zofia Pawlak, Zofia Skowronek, Elżbieta Nowak, Józefa Cender.

Pracownię można zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00-16.00.

Wejście do Pracowni przez wejście główne do Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych

fot. W. Wismont