Przejdź do treści

Pręgierze

Pręgierz – znajduje się przed gmachem ratusza. Jest to późnorenesansowa kolumna wykonana z piaskowca szydłowieckiego, na głowicy której umieszczono w XIX wieku kulę. Zdobią go maszkarony z metalowymi uchwytami.


Kolumna „Zośki” – pełniąca prawdopodobnie funkcję pręgierza manierystyczna kolumna ozdobiona liśćmi, zwieńczona platformą okoloną żelazną balustradą. Na platformie mieści się posąg kobiety, tradycyjnie zwany „Zośką”. Przez jakiś czas kolumna wykorzystywana była jako nagrobek ks. Stanisława Straszaka (zm. 1833) na cmentarzu parafialnym. Na Rynek Wielki powróciła w 2004 roku. Oficjalne odsłonięcie zrekonstruowanego pomnika nastąpiło w listopadzie 2009 roku.

Skip to content