Przejdź do treści

Chór Kameralny „Gaudium Canti”

Logo chóru: Napis Gaudium Canti, pod spodem latający słowik.

„Gaudium Canti” powstał w 1999 r. przy Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek. Aktualnie jest to 4-głosowy kameralny zespół skupiający ok. 20 pań oraz 2 panów, których łączy chęć wspólnego spędzania czasu z muzyką. Repertuar chóru obejmuje: muzykę sakralną, tradycyjne kolędy i pastorałki, pieśni bożonarodzeniowe z różnych stron świata, pieśni narodowe, pieśni ludowe, muzykę współczesną oraz utwory popularne i poetyckie. Chór „Gaudium Canti” uczestniczy również w cyklicznych spotkaniach i przeglądach chóralnych, m. in.: w Szydłowcu, Przysusze, Radomsku, Busku Zdroju, Skarżysku i Zwoleniu. Na co dzień uświetnia uroczystości lokalne: kościelne, patriotyczne i imprezy organizowane przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek. Tradycją już jest, że chór występuje podczas uroczystej mszy z okazji Niedzieli Palmowej w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu.

Dyrygentem, kierownikiem artystycznym oraz autorem wielu aranżacji jest Danuta Klepaczewska, zaś prezesem – Marzanna Olszewska.

Ważniejsze koncerty chóru „Gaudium Canti” to m.in.:
– Msza święta w szydłowieckiej farze transmitowana przez TVP Polonia,
– Udział w Dniach Papieskich oraz zjeździe Wspólnoty Rodzin Katolickich w Pabianicach,
– Msza św. z okazji 25-lecia kapłaństwa JM Rektora WSD w Radomiu,
– Udział w uroczystości nadania dyplomów „Piękniejsza Polska” pod honorowym patronatem prezydenta RP,
– Udział w Europejskich Spotkaniach Chóralnych,– Udział w uroczystości Ingresu Biskupiego ks. Wacława Depo,
– Udział w uroczystościach związanych z rocznicą wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w diecezji zamojsko-lubaczowskiej,
– Koncerty w Wilnie: Ostrej Bramie, w parafii polskiej „Wilenka”.

Próby chóru w roku sezonie artystycznym 2023/2024:
wtorek, czwartek 18:30 – 20:30
/sala kameralna /parter/

Zainteresowanych informujemy, że nabór do chóru prowadzony jest przez cały rok. Serdecznie zapraszamy!

Zdjęcie przedstawia Chór Kameralny Gaudium Canti podczas występu w szydłowieckim zamku podczas Szydłowiekich Spotkań Chórlanych
Chór podczas występu na 10. Spotkaniach Chóralnych im. Zofii Stachowskiej w 2022 roku.
Skip to content