Przejdź do treści

Historia Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek

SZYDŁOWIECKIE CENTRUM KULTURY – ZAMEK to samorządowa instytucja kultury Gminy Szydłowiec. Siedzibą główną Centrum jest XVI-wieczny Zamek w Szydłowcu. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek jest kontynuatorem działań Szydłowieckiego Ośrodka Kultury – instytucji utworzonej w 1990 roku z połączenia: Domu Kultury działającego od 1968 roku, Biblioteki Publicznej założonej w roku 1930, Kina oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na przestrzeni kolejnych lat instytucja zmieniała swoją nazwę oraz zakres działań. W 2015 roku wyłączone zostały zadania z zakresu sportu, utworzone zostało, w nowej siedzibie, Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne, pełniące funkcję biblioteki gminnej. W latach następnych rozpoczęły działalność w strukturze SCK-Zamek: Miejska Informacja Turystyczna, kąpielisko nad szydłowieckim zalewem oraz Pracownia Historii Szydłowca.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek działa w różnych obszarach kultury. Realizuje przedsięwzięcia z zakresu edukacji, upowszechniania, prezentacji i promocji sztuki. Tworzy przestrzeń do prezentacji twórczości artystycznej, poszukiwania i rozwijania pasji oraz umiejętności. Jest miejscem kreatywnych działań mieszkańców. Wspiera inicjatywy kulturalne i działania służące integracji mieszkańców.

W SCK – Zamek odbywają się imprezy cykliczne takie jak: „Wianki”, Spotkania Teatralne o laur „Złotego Gargulca”, Scena Zamek dla Każdego, Ogólnopolski Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety, Szydłowiecki Plener Malarski Artystów Mazowsza, Dzień Kultury Żydowskiej „Mazel Tow”.


Nasze jednostki

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne prowadzi działalność bibliotekarską z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, tworzy przyjazne czytelnikom miejsce, otwarte na współpracę, służące zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, otwarte na każdego, kto wyraża chęć twórczego działania i współpracy.

Pracownia Historii Szydłowca, utworzona w 2016 roku w salach szydłowieckiego zamku. Gromadzi zabytki kultury materialnej związane z przeszłością Szydłowca oraz prowadzi działania społeczno-kulturalne i edukacyjne, popularyzujące historię miasta i regionu.

Miejska Informacja Turystyczna prowadzi działania w zakresie obsługi ruchu turystycznego i promocji lokalnych produktów turystycznych.


Skip to content