Przejdź do treści

Misja Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego

W 1930 roku rozpoczęła działalność w Szydłowcu Biblioteka Publiczna. Od 1990 roku Biblioteka znajduje się w strukturze Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek. W marcu 2013 roku szydłowiecka książnica przeniesiona została do nowo wybudowanego obiektu by kontynuować swoją misję w Regionalnym Centrum Biblioteczno- Multimedialnym. Liczące ok. 41 000 woluminów zbiory Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego obejmują literaturę piękną dla dorosłych i dla dzieci, naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin, księgozbiór o charakterze informacyjnym, bogaty zbiór wydawnictw regionalnych będących źródłem wiedzy o historii, geografii, życiu gospodarczym i kulturalnym miasta i regionu. Wśród wielu cennych pozycji znajdują się dzieła o wielkiej wartości i unikatowym charakterze.

Misja RCB-M

„Biblioteka – miejsce spotkań, dostępu do Internetu i organizacji imprez”

Wizja RCB-M

Biblioteka oknem na świat w XXI wiek wykorzystującym nowoczesne technologie informatyczne, organizującym atrakcyjne formy pracy z czytelnikiem, służącym popularyzowaniu nauki, sztuki i upowszechnianiu dorobku kulturalnego. Poprzez swoją otwartość na środowisko jest miejscem aktywizującym i integrującym mieszkańców, inspirującym i zaspokajającym ich potrzeby kulturalne, miejscem działającym na rzecz poczucia wspólnoty i tożsamości lokalnej.

Skip to content