Przejdź do treści

Eliminacje powiatowe konkursów recytatorskich 2024

Logo Ogólnopolskie Konkursu Recytatorskiego z napisem eliminacje powiatowe. Z prawej strony logo Szydłowieckiego Centrum kultury - Zamek - wschodnia brama zamku w szydłowcu i logo Towarzystwa Kultury Teatralnej : wielki napis TKT

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza do udziału w eliminacjach powiatowych konkursów recytatorskich.

69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (szkoły średnie, dorośli);
XLI Małego Konkursu Recytatorskiego (przedszkola i szkoły podstawowe);
47. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” (szkoły podstawowe).

Eliminacje odbędą się dn. 21 marca 2024 o godz. 10:00 w Sali Kameralnej Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów na ul. Sowińskiego 2.
Warunkiem udziału w eliminacjach jest przesłanie wypełnionych i podpisanych kart zgłoszenia oraz protokołów z eliminacji środowiskowych (przeprowadzonych przez szkołę, przedszkole lub placówkę kulturalno-oświatową) w nieprzekraczalnym terminie 14 marca 2023 roku do godz. 15:00. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: sckulturyzamek@gmail.com lub osobiście w formie papierowej (biuro SCK-Zamek, ul. Kolejowa 9B, Szydłowiec – budynek biblioteki).

W eliminacjach powiatowych do Małego Konkursu Recytatorskiego oraz „Warszawskiej Syrenki” obowiązują limity zgłoszeń:

Mały Konkurs Recytatorski:
– w kategorii wiekowej 5-6 lat (przedszkola i „zerówki”) – 1 osoba;
– w kategorii wiekowej 7-11 lat (kl. I-IV) i 12-15. (kl. V-VIII) – 3 osoby.

Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”:
– klasy 1-3 – maksymalnie 2 osoby;
– klasy 4-6 – maksymalnie 2 osoby;
– klasy 7-8 – maksymalnie 2 osoby.
UWAGA! Łączna liczba uczestników zgłoszonych przez placówkę do „Warszawskiej Syrenki” nie może przekroczyć 6 osób.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z regulaminami, a w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:
k.majstrak@sckzamek.pl
tel. 48 326 23 13 wew. 4

Pliki do pobrania:

Skip to content