Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

 

 W niedzielê 26.11.2017 o godzinie 14:30 zapraszamy wszystkich zainteresowanych dalszym poszukiwaniem ciekawostek na temat naszego miasta na dziedziniec Szyd³owieckiego Zamku.

M³oda Przewodniczka z Miejskiej Informacji Turystycznej – Zuzanna… Continue reading

 SZYDŁOWIECKI  UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU  działający w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek  zaprasza na zajęcia w roku akademickim 2017/2018  Program edukacyjno–kulturalny Szydłowieckiego Centrum Kultury… Continue reading

 

Film „Ostatnia rodzina” w Szydłowcu

Nagradzany w Polsce i na świecie film Jana P. Matuszyńskiego „Ostatnia rodzina” już od 21 października w trasie z projektem Polska światłoczuła. Bezpłatne projekcje… Continue reading

 

 

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza dzieci w wieku 8 – 12 lat  na warsztaty techniczne KLOCKOWE L-MASZYNY.

Zajęcia realizowane w ramach warsztatów pozwalają na odkrywanie, wyrażanie… Continue reading

 Czy zastanawiali siê Pañstwo kiedy¶ co skrywaj± zakamarki szyd³owieckich zabytków? Mimo, i¿ wielu z Nas jest mieszkañcami Szyd³owca od wielu lat, to pewnie nie ka¿dy mia³ okazjê zag³êbiæ siê w… Continue reading

     Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek serdecznie zaprasza w sobotê 14.10.2017 o godzinie 18:00 na spektakl autorstwa Williama Gibsona pt. „DWOJE NA HU¦TAWCE” w wykonaniu Teatru Poezji i… Continue reading

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296